کامیون های آتش نشانی درایور 2 Game

Like73 Dislike17

کامیون های آتش نشانی درایور 2 Description

Rating:   81.11% with 90 votes
کامیون های آتش نشانی درایور 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تحویل آتش نشان با بیشترین سرعت ممکن به طوری که آنها می تواند از گسترش آتش جلوگیری می کند. استفاده از کلید های arrow به رانندگی و M را فشار دهید برای باز کردن نقشه.

Share your کامیون های آتش نشانی درایور 2 tips and tricks!