3D آکادمی موتور آتش Game


Loading...
Like49 Dislike24

3D آکادمی موتور آتش Description

Rating:   67.12% with 73 votes
3D آکادمی موتور آتش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

صنوبر موتور آکادمی 3D یک بازی پارکینگ است. سری آکادمی ما برای قسط دیگر تنها در این زمان ما دوباره 'تست مهارت های خود را در یک وسیله نقلیه بسیار بزرگتر است. آتش گرفتن موتور به مهارت های رانندگی دقیق خود را با استفاده از 12 سطح چالش انگیز تست. با یک احساس کاملا جدید، ما ام تصمیم به اضافه کردن یک روز و شب را با چرخه سایه حرکت پویا و البته چراغهای جلو اتوماتیک به جای آن. ما 'ام همچنین در برخی از جمعیت های متحرک اضافه شده به شما تشویق و شما تشویق اضافی به فشار از طریق و تکمیل course.WASD را - درایو فضایی - ترمز

Share your 3D آکادمی موتور آتش tips and tricks!