پیدا کردن یک نقطه پارکینگ Game


Loading...
Like13 Dislike8

پیدا کردن یک نقطه پارکینگ Description

Rating:   61.9% with 21 votes
پیدا کردن یک نقطه پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

مهارت های پارکینگ خود را چگونه هستند؟ اگر شما فکر می کنم آنها دوباره 'شکاف بالا شما واقعا باید سعی کنید این بازی بسیار جذاب! شما از طریق یک پارکینگ بسیار شلوغ بروید و شما باید برای پیدا کردن یک نقطه پارکینگ سریع می باشد. یکی برای سطح و یکی برای نقطه خود را: شما در برابر دو ساعت مسابقه. زمانی که یک اشغال می شود، یکی دیگر تبدیل خواهد شد رایگان است، اما پنجره های خود را از زمان نیز محدود است. اطمینان حاصل کنید که شما وسیله نقلیه خود را سقوط نمی کنید و سعی کنید به شکل یک راه در اطراف این پیچ و خم. یک انفجار!

Share your پیدا کردن یک نقطه پارکینگ tips and tricks!