فراری کویر ماجراجویی Game

Like14 Dislike4

فراری کویر ماجراجویی Description

Rating:   77.78% with 18 votes
فراری کویر ماجراجویی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شما در حال رانندگی ماشین فراری بزرگ در صحرا. اتومبیل های دیگر حتی نمی تواند شما را ببینید و آنها را به شما ضربه اگر شما نخواهد بود مراقب باشید. در همه جا است messed تا! ماموریت شما این است برای زنده ماندن به عنوان شما می توانید. جمع آوری همه چیز شما می توانید و استفاده از پول برای تعمیر ماشین خود را و دوباره پر کردن nitro.Time های زمان شما دریافت جایزه پول برای خرج کردن. اجازه دهید 'ثانیه ببینید چه مدت شما را زنده خواهد ماند! از آن لذت ببرید کلید های arrow به رانندگی X کلیدی برای استفاده از نیترو!

Share your فراری کویر ماجراجویی tips and tricks!