مزرعه تحویل Game


Loading...
Like19 Dislike5

مزرعه تحویل Description

Rating:   79.17% with 24 votes
مزرعه تحویل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این کشاورزان با تکیه بر شما به درایو محصولات خود را به بازار به سرعت و با دقت! این محصولات هستند امرار معاش خود را، بنابراین شما خواهید باید سریع و ارائه حداقل برخی از محصولات خود را اگر شما امیدواریم که به آنها پول کافی از طریق زمستان را. رانندگی سریع و ساحل سراشیبی برای حفظ همه میوه در تریلر. این محصول بیشتر شما را به بازار امتیاز بیشتری به شما get.Use از کلید های arrow به رانندگی به جلو و یا کاستن سرعت به نگه داشتن همه سبزیجات در پشت.

Share your مزرعه تحویل tips and tricks!