پارکینگ اتوبوس یورو فوتبال Game


Loading...
Like40 Dislike20

پارکینگ اتوبوس یورو فوتبال Description

Rating:   66.67% with 60 votes
پارکینگ اتوبوس یورو فوتبال - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما فکر می کنید ' ام آنچه در آن طول می کشد به پارک مانند یک اتوبوس بزرگ و قوی ؟ پارکینگ امروزه در هر مرحله بسیار مهم است به ویژه هنگامی که زمان به نفع شما نیست و اتوبوس خود را با هواداران و بازیکنان واصل شده است. استفاده از مهارت های راننده و پارک خود را در جای مناسب مشخص شده توسط ما . موفق باشید و آماده به برخی از پاپ واقعی امروز! استفاده از کلید های arrow به پارک اتوبوس فوتبال خود را.

Share your پارکینگ اتوبوس یورو فوتبال tips and tricks!