درایور اضطراری Game


Loading...
Like98 Dislike28

درایور اضطراری Description

Rating:   77.78% with 126 votes
درایور اضطراری - Other Games - بازی های ماشین

این یک بازی سریع است، بنابراین آماده شدن برای پرواز در جاده ها، برخورد مجاز نیست، شما دون 'تی می خواهید به دور توسط آمبولانس دیگری گرفته شود. اقامت متمرکز شده است، علت کمک همیشه وجود دارد، شما فقط باید برای باز کردن چشمان خود به آن را ببینید، بنابراین سعی کنید به جمع آوری به عنوان بسیاری از پاداش و یا کمک به اشیاء به عنوان شما می توانید. به عنوان مثال، اگر شما جمع آوری پاداش سپر، آن را ماشین خود را برای چند ثانیه حفظ کند، و پاداش سلامت را به ماشین بازگرداندن و سرعت آشکار است، چندان 'آن تی؟

Share your درایور اضطراری tips and tricks!