السا شستشوی خودرو Game


Loading...
Like89 Dislike27

السا شستشوی خودرو Description

Rating:   76.72% with 116 votes
السا شستشوی خودرو - Other Games - بازی های ماشین

امروز یک روز تعطیل برای السا است. آنا، خواهر السا و نبوغ السا برنامه ریزی کرده اند برای شستن ماشین زرق و برق دار خود را امروز. متاسفانه، مادر السا یکی از آنها نیاز به کمک به او را در آشپزخانه. بنابراین، السا به تنهائی برای شستن ماشین. این شده است برای سه ماه گذشته شسته است. وضعیت ماشین بسیار احساساتی است. لطفا دست یاری خود را برای السا من قرض بدهید. با هم شستن ماشین. او می تواند کار را تمام می کنید اگر شما کمک به دختر. استفاده از همه چیز در دسترس است. به در تماس ظرافت از ماشین. مادر السا خوشحال دیدن ماشین شسته و رفته و مرتب خواهد بود. آن را به او توسط شوهرش در روز تولد او با استعداد بود. ماشین به طور کامل بشویید و حفظ این ها 'نگاه اصلی. از شما بسیار سپاسگزارم برای کمک به خانواده السا 's است.

Share your السا شستشوی خودرو tips and tricks!