انفجار دینامیت Game


Loading...
Like17 Dislike1

انفجار دینامیت Description

Rating:   94.44% with 18 votes
انفجار دینامیت - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سمت چپ کلیک کنید یک جزء ساختاری خاص به قرار دادن مواد منفجره. دوباره آن را کلیک کنید برای حذف مواد منفجره. بعد از کلیک کردن شروع در سمت چپ کلیک کنید برای تنظیم کردن هر یک از انفجار. مواد منفجره در نظم که در آن قرار داده شد منفجر شود.

Share your انفجار دینامیت tips and tricks!