کامیون کمپرسی Game


Loading...
Like14 Dislike10

کامیون کمپرسی Description

Rating:   58.33% with 24 votes
کامیون کمپرسی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آیا شما رانندگی یک کامیون کمپرسی، در این بازی شما خواهید نیاز به حمل و نقل سنگ به صنعت به بازسازی سنگ، حمل و نقل کالا از یک مرحله به بعد، مطمئن شوید که شما را با خواسته می رسند، و دون 'تی شود سنگ در راه حتی کامیون خود را در حال سقوط کردم وجود دارد کاهش یافته است. بنابراین کامیون خود را متعادل نگه دارید و رانندگی آن carefully.Use کلیدهای جهت دار برای مانور کامیون و استفاده از Z و X کلید کمپرسی بار

Share your کامیون کمپرسی tips and tricks!