رانندگی جنگجو Game


Loading...
Like20 Dislike14

رانندگی جنگجو Description

Rating:   58.82% with 34 votes
رانندگی جنگجو - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

دریافت به عمل خشم جاده گیر کرده است، از بین بردن اتومبیل های دیگر و رسیدن به پست های بازرسی قبل از ساعت اجرا می شود. فقط چه مدت می تواند شما را نگه دارید قبل از شما دان 'تی رسیدن به یک ایستگاه بازرسی و زمان بیشتری را؟ می توانید برخی از رساند خوب شما و جلوگیری از تخریب در طول راه؟ یافتن پست های در حال حاضر! استفاده از کلید های arrow به رانندگی، فاصله برای شلیک کنید.

Share your رانندگی جنگجو tips and tricks!