رانندگی در یخ Game


Loading...
Like21 Dislike10

رانندگی در یخ Description

Rating:   67.74% with 31 votes
رانندگی در یخ - Other Games - بازی های ماشین

رانندگی در یخ یک شبیه ساز بازی رانندگی ساده است. گرافیک شیک ما از یکی از کسانی که موتور کتابچه های ایمنی خودرو آنها استفاده می شود به تصویب در مدرسه یاد آوری. به هر حال، این بازی نیاز شما را به رانندگی روی یخ در اطراف یک مسیر کوچک است. رانندگی با زمان اما دون 'تی اجرا کردن جاده ها به عنوان است که به شما یک ضربه پنالتی زمان. بازی کوتاه و ساده را انتخاب کنید تا و بازی است. ویژگی های بازی فیزیک واقع گرایانه و زمانی که بازی تمام شده است شما را وادار به دیدن یک پخش کامل از عملکرد خود را.؟ هدایت خودرو = استفاده از کلیدهای؟ شروع و متوقف کردن بازی = "S " کلید؟ دست ترمز = استفاده از نوار فضا

Share your رانندگی در یخ tips and tricks!