فاکتور Game


Loading...
Like153 Dislike51

فاکتور Description

Rating:   75% with 204 votes
فاکتور - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

رانندگی یک ماشین پلیس با سرعت بالا و مبارزه با جرم و جنایت در برابر یک باند خطرناک از روروک مخصوص بچه ها. پایان ماموریت های مختلف برای باز کردن شهرستانها و اهداف جدید. انتظار می رود تعقیب پلیس، سقوط، انفجار و تعداد زیادی از اقدامات در این بازی است.

Share your فاکتور tips and tricks!