امتحان رانندگی مجوز Game

Like33 Dislike23

امتحان رانندگی مجوز Description

Rating:   58.93% with 56 votes
امتحان رانندگی مجوز - Other Games - بازی های ماشین

این آزمون پارکینگ مجازی شما است، بنابراین شما باید برای پارک وسیله نقلیه خود و پاسخ به یک سؤال به درستی. کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی این بازی است.

Share your امتحان رانندگی مجوز tips and tricks!