امتحان رانندگی مجوز Game


Loading...
Like41 Dislike25

امتحان رانندگی مجوز Description

Rating:   62.12% with 66 votes
امتحان رانندگی مجوز - Other Games - بازی های ماشین

این آزمون پارکینگ مجازی شما است، بنابراین شما باید برای پارک وسیله نقلیه خود و پاسخ به یک سؤال به درستی. کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی این بازی است.

Share your امتحان رانندگی مجوز tips and tricks!