درایو برای خراب 2 Game

Like14 Dislike6

درایو برای خراب 2 Description

Rating:   70% with 20 votes
درایو برای خراب 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

رانندگی بیل مکانیکی جرثقیل بیش از کوه ها و موانع در حالی که متعادل نگه داشتن آن. با استفاده از توپ مخرب برای روشن شدن راه و باز کردن رمپ تریلر کامیون. کنترل: استفاده از کلید های arrow به درایو و تعادل جرثقیل. با استفاده از توپ مخرب برای از بین بردن ساختمان.

Share your درایو برای خراب 2 tips and tricks!