رانش مرکز شهر Game


Loading...
Like18 Dislike10

رانش مرکز شهر Description

Rating:   64.29% with 28 votes
رانش مرکز شهر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مرکز شهر رانش آخرین وحدت 3D مسابقه بازی است! رقابت با مخالفان خود و برنده هر نژاد در اولین. جمع آوری به عنوان بسیاری از پول برای خرید اتومبیل های جدید قوی تر. شما می توانید نیترو به نژاد مخالفان خود را و جمع آوری کلید، کمی با شما می توانید ماشین خود را تعمیر استفاده کنید. ثابت کنیم که شما بهترین راننده هستند و برنده شدن هر نژاد در وهله اول با تمام پول شما می توانید کلید های arrow get.Use. فاصله / X: رانش. دکمه R: موقعیت خود را بازنشانی کنید. دکمه C: حقیقت. دکمه M: قطع.

Share your رانش مرکز شهر tips and tricks!