دو پارکینگ دکر لندن Game


Loading...
Like6 Dislike8

دو پارکینگ دکر لندن Description

Rating:   42.86% with 14 votes
دو پارکینگ دکر لندن - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شهروندان لندن به رسیدن به کار و به خانه و گردشگران بسیاری از مناظر را ببینید. شما مسئول گرفتن همه آنها را به مقصد خود را در اتوبوس دو طبقه که شما در اطراف شهر رانندگی می باشد. دنبال فلش به هر ایستگاه اتوبوس و پارک در منطقه نشان داد تا مسافران می توانند روشن و خاموش اتوبوس دریافت کنید. مسافر شما باید برنامه پر مشغله است، بنابراین از طریق مسیر خود را به همان سرعتی که شما می توانید، اما مراقب باشید به سقوط نیست. اگر شما خارج از زمان و یا سقوط بیش از حد بسیاری از بار اجرا می کنید، شما را مجبور به اجرای مجدد سطح. پایان با زمان و چپ بیش از بدون توفنده به بدست آوردن یک امتیاز بالا زمانی که شما ضرب و شتم سطح.

Share your دو پارکینگ دکر لندن tips and tricks!