مسابقه دورا اکسپلورر Game

Like43 Dislike34

مسابقه دورا اکسپلورر Description

Rating:   55.84% with 77 votes
مسابقه دورا اکسپلورر - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

درایو به همان دورا یا دیگو در این بازی مسابقه دوچرخه سواری و جمع آوری ستاره ها در راه است. سعی کنید به درایو به همان سرعتی که ممکن است به ضرب و شتم Swiper! انجام stunts مانند تلنگر به عقب و تلنگر جلو برای به دست آوردن نقاط جایزه است. کنترل: تا: حرکت به جلو، پایین: mvoe عقب، چپ: شیب رو به جلو، سمت راست: شیب رو به عقب

Share your مسابقه دورا اکسپلورر tips and tricks!