دورا اتومبیل مسابقه Game


Loading...
Like41 Dislike17

دورا اتومبیل مسابقه Description

Rating:   70.69% with 58 votes
دورا اتومبیل مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

دورا تا مشتاق به رانندگی ماشین جدید او را به نفع خود در مسابقات اتومبیل رانی است. ماموریت او این است که رانندگی خودرو خود را با دقت به دریافت واجد شرایط برای دور بعد. علاوه بر رسیدن به خط متقاطع، سعی کنید به جمع آوری ستاره به همان اندازه که ممکن است. موفق باشید با دورا! به کنترل، به سادگی با استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت ماشین. تا کلید فلش به حرکت به جلو، پایین کلید فلش برای معکوس، راست کلید فلش سمت چپ و کلید فلش به کار راه خود را بیش از غار دور! کنترل: استفاده از کلیدهای جهت دار برای بازی.

Share your دورا اتومبیل مسابقه tips and tricks!