دان 'تی بخورید تراکتور من Game

Like11 Dislike6

دان 'تی بخورید تراکتور من Description

Rating:   64.71% with 17 votes
دان  'تی بخورید تراکتور من - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سعی کنید انجام رساندن حیوانات و شیر به بازار است. آسان؟ اما نگاه کردن در آسمان است. بیگانگان از کهکشان های دور آمد. آنها گرسنه هستند. و آنها دان 'مانند شیر های راه. WASD یا کلیدهای پیکان - درایو.

Share your دان 'تی بخورید تراکتور من tips and tricks!