دوج و تصادف Game


Loading...
Like59 Dislike21

دوج و تصادف Description

Rating:   73.75% with 80 votes
دوج و تصادف - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

دوج و تصادف، بازی پیگیری نهایی است که در اینجا. دوج اتومبیل در ترافیک برای رسیدن به هدف خود را و سقوط آن. هر سطح دارای چند هدف بنابراین توجه به سلامت خودرو خود را. پس از توفنده به همه اهداف خود را آماده برای یک تجربه حتی بیشتر به چالش کشیدن. پایان در یک قطعه و پادشاه جاده.

Share your دوج و تصادف tips and tricks!