کارخانه کشتیسازی تغییر Game

Like49 Dislike14

کارخانه کشتیسازی تغییر Description

Rating:   77.78% with 63 votes
کارخانه کشتیسازی تغییر - Other Games - بازی های ماشین

شیفت کارخانه کشتیسازی یک بازی با 5 سطح است. زمان به کارشناسی کارشناسی ارشد که می آفریند! کنترل: استفاده از کلید های arrow به کار ¬ ها. پرس X برای بارگذاری / خالی کردن محموله و فضا به ترمز. رها کردن محموله در نقطه برجسته شده است. آیا بیش از دیگر کارگران و یا سقوط اشیاء اجرا کنید

Share your کارخانه کشتیسازی تغییر tips and tricks!