دیزنی اتومبیل Game


Loading...
Like614 Dislike241

دیزنی اتومبیل Description

Rating:   71.81% with 855 votes
دیزنی اتومبیل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این ها 'مسابقه از کوره در رفته اطراف Toontown به عنوان میکی، مینی، مسخره و درایو دونالد در سراسر مدار مانع پر س! کلیدهای جهت: حرکت، شتاب، ترمز، سمت چپ / راست نوار فضایی: افزایش سرعت B: مورد راز - تنها استفاده محدود.

Share your دیزنی اتومبیل tips and tricks!