جنگ کویر Game


Loading...
Like16 Dislike5

جنگ کویر Description

Rating:   76.19% with 21 votes
جنگ کویر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مبارزه علیه مافیا، تمام بسته و اجرا به خط پایان. جنگ کویر بازی تیر اندازی ماشین است، حل و فصل در مناظر بیابانی گسترده بازیکن برای از بین بردن تمام اتومبیل های مافیا را بر هم، حداقل 5 بسته و اجرا به پایان line.With بیش از 100 اتومبیل رقیب بازی پر از اقدام و سرعت است. کلید های arrow به رانندگی، فاصله برای ترمز دستی و "Z " به ساقه.

Share your جنگ کویر tips and tricks!