هیولا صحرا 2 Game


Loading...
Like5 Dislike1

هیولا صحرا 2 Description

Rating:   83.33% with 6 votes
هیولا صحرا 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کویر یک جانور است که باید رام شود! شما یک هیولا اکتان بالا پر از خشم و هیستری است که به دنبال تسلط و از بین بردن چشم انداز شنی صحرا. برگرد و رول بر روی پد campaign.Arrow نجیب شما: سرعت بخشیدن به و تعادل

Share your هیولا صحرا 2 tips and tricks!