هیولا صحرا 2 Game

Like4 Dislike1

هیولا صحرا 2 Description

Rating:   80% with 5 votes
هیولا صحرا 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کویر یک جانور است که باید رام شود! شما یک هیولا اکتان بالا پر از خشم و هیستری است که به دنبال تسلط و از بین بردن چشم انداز شنی صحرا. برگرد و رول بر روی پد campaign.Arrow نجیب شما: سرعت بخشیدن به و تعادل

Share your هیولا صحرا 2 tips and tricks!