کویر دوچرخه افراطی Game


Loading...
Like15 Dislike11

کویر دوچرخه افراطی Description

Rating:   57.69% with 26 votes
کویر دوچرخه افراطی - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

این یک چالش دوباره برای دوچرخهسواری را از طریق بیابان سفر است. هستند جاده های مختلف و کلیپ در امتداد کویر وجود دارد. استفاده از مهارت رانندگی خود را به درایو تمام راه را به پایان. انجام بهترین ترفند همیشه در بالاترین نقطه از پرش دوچرخهسواری و بدون افتادن در فرود. جمع آوری تمام سکه همراه way.use فلش به محل و فضای مطبوعات به انجام ترفند

Share your کویر دوچرخه افراطی tips and tricks!