هیولا مرگبار مسابقه Game


Loading...
Like5 Dislike1

هیولا مرگبار مسابقه Description

Rating:   83.33% with 6 votes
هیولا مرگبار مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شرکت در یکی از مسابقات خطرناک ترین شما تا کنون دیده اند: هیولا کامیون مسابقه مرگبار! سعی کنید برای غلبه بر مخالفان خود را و یکی از اولین عبور از خط پایان در هر سطح. شما باید برای اجتناب از موانع، جمع آوری قدرت یو پی اس و خرید ارتقاء به منظور بهبود عملکرد خود را در بازی. اطمینان حاصل کنید که شما وسیله نقلیه خود را از بین ببرد و یا از سوخت باقی می ماند. استفاده از NOS و آهن ربا قدرت خود را به آن را از طریق. یک بازی هم بزرگ هیولا مرگبار مسابقه استفاده از کلید های arrow خود را به رانندگی!، کلید X خود را برای NOS و کلید C خود را برای آهنربا.

Share your هیولا مرگبار مسابقه tips and tricks!