مرده رایدر Game


Loading...
Like19 Dislike4

مرده رایدر Description

Rating:   82.61% with 23 votes
مرده رایدر - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

مرده سوار به عقب در خیابان با تاکتیک مسابقه خود است. مرده سوار با مانع خود، جهش و ترفندهای شدید بروید. جمع آوری سکه ها، ارتقا دوچرخه، رایت کردن Nitros برای تقویت کردن سواران سفر مرده. 12 سطوح مختلف، 4 نقشه مختلف و جوایز دستاورد را به شما را بر روی لبه خود را seat.Use تا دکمه شتاب دهنده نگه دارید. استفاده از دکمه راست به جلو خم. استفاده از دکمه سمت چپ به ناب رو به عقب. استفاده از پایین دکمه برای ترمز. استفاده از Z برای پرش. استفاده از X برای نیترو.

Share your مرده رایدر tips and tricks!