مرده بهشت ​​3 Game

Like29 Dislike7

مرده بهشت ​​3 Description

Rating:   80.56% with 36 votes
مرده بهشت ​​3 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

وظیفه شما این است برای کمک به بازماندگان رسیدن به پناهگاه امن. دفاع از کامیون خود را در تمام هزینه! رانندگی با کلید های arrow، X / Z به نوبه خود اسلحه به جلو و عقب، و فضای مطبوعات به راه اندازی یک موشک.

Share your مرده بهشت ​​3 tips and tricks!