خطر چرخ Game


Loading...
Like41 Dislike17

خطر چرخ Description

Rating:   70.69% with 58 votes
خطر چرخ - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

خطر چرخ نبرد ماشین است، شما استراتژیک باید بمب قرار را امتحان کنید و از بین بردن ماشین آبی، که به نوبه خود نیز تلاش به شما منفجر کردن. اجتناب از نه تنها دشمنان بمب بلکه خود شما. سعی کنید برای پیش بینی که در آن ماشین مخالفان در حال رفتن به حرکت و مکان یک بمب وجود دارد. همچنین با شتاب تمام قدرت یو پی اس در طول بازی.؟ رانندگی ماشین = استفاده از کلیدهای؟ بمب = استفاده از نوار فضا

Share your خطر چرخ tips and tricks!