پارکینگ کنجکاوی Game


Loading...
Like2 Dislike0

پارکینگ کنجکاوی Description

Rating:   100% with 2 votes
پارکینگ کنجکاوی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این تابستان مریخ مریخ نورد کنجکاوی با موفقیت بر روی مریخ فرود آمد. در حال حاضر این ها 'کار خود را به راندن آن بر روی سطح مریخ. نخست سعی کنید به زمین کنجکاوی با خیال راحت در محل فرود خود را. از سطح 2 تا 5 شما 'شما باید آن را پارک در منطقه تعیین شده آن است. در سطح 6 تا 9 شما باید سنگ زرد برای اولین بار از جمع آوری به باز کردن نقطه پارکینگ خود را. در سطوح نهایی شما همچنین باید سنگ جمع آوری برای اولین بار به باز کردن نقطه پارکینگ اما مطمئن شوید که به ضربه زدن به سفینه در حال حرکت است که همچنین در مریخ زندگی نمی کنند.

Share your پارکینگ کنجکاوی tips and tricks!