کوچه بن بست سر و صدا II: چرخ از خشم Game

Like30 Dislike16

کوچه بن بست سر و صدا II: چرخ از خشم Description

Rating:   65.22% with 46 votes
کوچه بن بست سر و صدا II: چرخ از خشم - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

با استفاده از حملات کاراکتر ویژه به سر و صدا اتومبیل های رقیب در این داربی از عذاب. برنده هر داربی برای پیشبرد به محل nixt. کسب پول نقد با رقابت در derbies. سپس تعمیرات را و ساخت جدید برو، چرخ دستی در فروشگاه! استفاده از کلید های arrow به حرکت و فاصله برای حرکت خاص

Share your کوچه بن بست سر و صدا II: چرخ از خشم tips and tricks!