کامیون هیولا دیوانه Game


Loading...
Like7 Dislike2

کامیون هیولا دیوانه Description

Rating:   77.78% with 9 votes
کامیون هیولا دیوانه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

اگر شما خود را یک متخصص پارکینگ در نظر و سپس سعی کنید-20 ما پارکینگ بازی. شما رانندگی است supercar سفید و شما باید 30 سطح های از نقطه پارکینگ سخت که در آن شما باید ماشین خود را بدون هیچ گونه خش پارک.

Share your کامیون هیولا دیوانه tips and tricks!