دیوانه جیپ پارکینگ 2 Game


Loading...
Like3 Dislike3

دیوانه جیپ پارکینگ 2 Description

Rating:   50% with 6 votes
دیوانه جیپ پارکینگ 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

دیوانه جیپ پارکینگ بازی پارکینگ که در آن شما یک جیپ به جای یک ماشین کنترل است. نگه داشتن چشم در جاده ها برای جلوگیری از ترافیک، و مراقب باشید به سقوط به خودروهای پارک شده نیست. رانندگی و پارک راه خود را از طریق تمام شش سطح. لذت بردن از جنبش: کلیدهای پیکان ترمز: فضایی

Share your دیوانه جیپ پارکینگ 2 tips and tricks!