شهر سقوط Game


Loading...
Like31 Dislike16

شهر سقوط Description

Rating:   65.96% with 47 votes
شهر سقوط - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در گذشته، هیچ چیز سرگرم کننده بیش از توفنده اتومبیل و تماشای انفجار وجود دارد. اما فقط پرتاب دو اتومبیل های سریع در هر شروع می شود دیگر به از دست دادن درخشش خود را هنگامی که آن را ممکن است سرگرم کننده و حتی بیشتر به سلطنت در آن رانندگان بی پروا کنید و سعی کنید به نگه داشتن آنها از توفنده در این دربی تخریب شدید از misses.Use در نزدیکی موس خود را به ترتیب از موانع .

Share your شهر سقوط tips and tricks!