سقوط کارته Game


Loading...
Like10 Dislike6

سقوط کارته Description

Rating:   62.5% with 16 votes
سقوط کارته - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

نژاد به عنوان نئو کورتکس، تصادف، کوچک و یا کوکو. ضرب و شتم racers شخص خود را با استفاده از weapons.Try خود را به پایان برساند برای اولین بار در هر مسابقه و collext تمام کنترل الماس: مطبوعات فاصله برای استفاده از فیلم های ویژه. مطبوعات را وارد کنید به استفاده از آیتم استفاده کنید. را فشار داده تا arrowkey به پرش، نگه arrowkey راست به حرکت سریع تر

Share your سقوط کارته tips and tricks!