پارکینگ کانتینر جرثقیل Game


Loading...
Like5 Dislike7

پارکینگ کانتینر جرثقیل Description

Rating:   41.67% with 12 votes
پارکینگ کانتینر جرثقیل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ما می دانیم که شما را دوست جرثقیل و به همین دلیل است که ما به شما این فرصت شگفت انگیز از رانندگی یک و مجدد از ظروف محموله به یک قایق کشتی را! هشت سطح باور نکردنی برای شما در دسترس برای تست همه مهارت های خود را وجود دارد. فقط مطمئن شوید که شما مراقبت واقعا خوبی از این جرثقیل، چرا که اگر شما را به هر چیزی سقوط شما ممکن است به آن آسیب برساند. تکمیل ماموریت خود را قبل از زمان اجرا می شود به منظور پایان هر سطح. بسیاری از آن لذت ببرید این بازی هیجان انگیز!

Share your پارکینگ کانتینر جرثقیل tips and tricks!