ساخت و ساز کامیون مجوز 3D Game


Loading...
Like23 Dislike14

ساخت و ساز کامیون مجوز 3D Description

Rating:   62.16% with 37 votes
ساخت و ساز کامیون مجوز 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

از طریق مجموعه ای از سطوح سرگرم کننده را امتحان کنید برای رسیدن به پایان، اما اجتناب از دسته از مخروط در طول راه. استفاده از حالت های مختلف دوربین به خودتان کمک کند با چالش ها و لذت بردن از گرافیک. بازی دقیق، به نظر می رسد شگفت انگیزی است و 18 levels.Arrow سرد، WASD: DriveC: مشخصات

Share your ساخت و ساز کامیون مجوز 3D tips and tricks!