ساحل زامبی Game


Loading...
Like14 Dislike6

ساحل زامبی Description

Rating:   70% with 20 votes
ساحل زامبی - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

سنبله دوچرخه خود را و سر و صدا از طریق انبوهی از گور را پر پرشهای ارواح! پا زدن از دسته کوچک موسیقی جاز 'و جمع آوری برخی مسائل در طول راه. وجود ندارد زامبی شما می توانید تی 'سر و صدا فلش پد: تعادل، اونوقت سرعت بخشیدن و معکوس.

Share your ساحل زامبی tips and tricks!