ساحل زامبی Game

Like13 Dislike5

ساحل زامبی Description

Rating:   72.22% with 18 votes
ساحل زامبی - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

سنبله دوچرخه خود را و سر و صدا از طریق انبوهی از گور را پر پرشهای ارواح! پا زدن از دسته کوچک موسیقی جاز 'و جمع آوری برخی مسائل در طول راه. وجود ندارد زامبی شما می توانید تی 'سر و صدا فلش پد: تعادل، اونوقت سرعت بخشیدن و معکوس.

Share your ساحل زامبی tips and tricks!