ذغال سنگ اکسپرس 5 Game


Loading...
Like25 Dislike8

ذغال سنگ اکسپرس 5 Description

Rating:   75.76% with 33 votes
ذغال سنگ اکسپرس 5 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

جهان ممکن است فزاینده رو به جلو در تکنولوژی، اما "سا نیاز ثابت برای قطار عرضه سازگار وجود دارد. بار کردن اتومبیل قطار با لوازم یا منابع و سرعت در سراسر چشم انداز تا زمانی که شما رسیدن به انبار نقطه عطفی برای رها کردن. لوازم بیشتر به شما رها کردن، بیشتر شما می توانید حمل و نقل گسترده train.Use از کلید های arrow به حرکت در سراسر تپه ها و دره ها به ایستگاه انبار ارتقا دهید.

Share your ذغال سنگ اکسپرس 5 tips and tricks!