پارکینگ اتومبیل کلاسیک Game


Loading...
Like3 Dislike2

پارکینگ اتومبیل کلاسیک Description

Rating:   60% with 5 votes
پارکینگ اتومبیل کلاسیک - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ اتومبیل کلاسیک از جالبترین بازی های پارکینگ ماشین همیشه است! 7 اتومبیل و 7 سطح برای بازی وجود دارد. انتخاب ماشین اصطلاح است که یک مناسب برای سطح است و پارک ماشین عتیقه خود را بدون hiting آن. نمره بستگی به زمان و وضعیت ماشین.

Share your پارکینگ اتومبیل کلاسیک tips and tricks!