شهرستان زمستان رانش Game


Loading...
Like71 Dislike21

شهرستان زمستان رانش Description

Rating:   77.17% with 92 votes
شهرستان زمستان رانش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شرکت در فصل زمستان قهرمانی رانش. تکمیل وظایف مختلف در آهنگ های مختلف، کسب درآمد برای رسیدن به اهداف، ارتقاء ماشین خود را برای پول جایزه به رقابت با روروک مخصوص بچه ها پیشرفته تر برای جوایز بهتر در آهنگ های سخت تر. کنترل: W، UP فلش - درایو رو به جلو S، Down Arrow را - درایو به D، پیکان راست - به نوبه خود حق، پیکان چپ - به نوبه خود فضا را ترک - ترمز Z، L - به زور بی اراده ماشین C خود را به تغییر از ماوس یا کنترل صفحه کلید حالت .

Share your شهرستان زمستان رانش tips and tricks!