پارکینگ شهرستان Game


Loading...
Like10 Dislike3

پارکینگ شهرستان Description

Rating:   76.92% with 13 votes
پارکینگ شهرستان - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا فکر می کنید شما یک راننده خوب است؟ ثابت skils خود را با این بازی سرگرم کننده بسته بندی ماشین. بسیار مراقب باشید چرا که شما امکان پذیر نیست ضربه ماشین شما. این بازی پارکینگ خودرو در envirnonment شهری تعیین شده است. 8 سطح و هر وجود دارد و هر یک دارای یک ترفند متفاوت است.

Share your پارکینگ شهرستان tips and tricks!