شهرستان پرچم Capturer Game

Like55 Dislike28

شهرستان پرچم Capturer Description

Rating:   66.27% with 83 votes
شهرستان پرچم Capturer - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

چالش کامیون دیوانه مسابقه به پایان و یا مرگ، که همیشه می آید اول است. شروع مسابقه با یک کامیون ساده، جمع آوری سکه به شما با نژاد برای بدست آوردن پول برای ارتقاء. ارتقا تمام قطعات از کامیون خود را از رنگ به موتور. رسیدن به رئیس هر یک از جهان و ضرب و شتم آنها را به حرکت به جهان بعدی.

Share your شهرستان پرچم Capturer tips and tricks!