پارکینگ اتومبیل شهرستان Game


Loading...
Like5 Dislike8

پارکینگ اتومبیل شهرستان Description

Rating:   38.46% with 13 votes
پارکینگ اتومبیل شهرستان - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این نسخه جدید از بازی 3D پارکینگ، تحت پلت فرم وحدت 3D توسعه یافته است. این زمان، آن را 'ها بیشتر به چالش کشیدن و جالب است. سعی کنید به آزمون مهارت های رانندگی خود را و پارک اتومبیل خود را در نقطه ای اختصاص داده شده بدون توفنده و انجام وظیفه به همان سرعتی که شما can.Arrow کلید به درایو.

Share your پارکینگ اتومبیل شهرستان tips and tricks!