کریسمس سوار 2 Game


Loading...
Like13 Dislike3

کریسمس سوار 2 Description

Rating:   81.25% with 16 votes
کریسمس سوار 2 - Other Games - بازی های ماشین

کریسمس سوار 2 بازی رانندگی است. سانتا در مشکل، کیسه خود پاره شده بود و او همه از هدایای کریسمس از دست داده است. راهنما سانتا برای جمع آوری تمام هدیه در هفت سطح پوشیده از برف. بسیاری از موانع مختلف در راه خود را افزایش، اما شما باید کمک به سانتا برای نجات کریسمس. گرافیک زیبا، مسهل بسیار عالی و کلید gameplay.Arrow بسیار اعتیاد آور - کنترل سانتا 'بازدید کنندگان سورتمه. فضایی - راه اندازی مجدد. ESC - مکث.

Share your کریسمس سوار 2 tips and tricks!