تحویل کریسمس وروجک Game

Like30 Dislike12

تحویل کریسمس وروجک Description

Rating:   71.43% with 42 votes
تحویل کریسمس وروجک - Other Games - بازی های ماشین

آیا شما می خواهید به کریسمس روح گرفتن در اوایل این سال؟، پس از اتمام این بازی تحویل است awesomely رنگی که در آن شما نقش سانتا 'ثانیه جن بازی. هدایت درست و مناسب بر روی تپه ها و خم به طوری که تمام حاضرین در واگن های باری شما باقی می ماند. کامل تمام سطوح به انجام وظیفه خود را به عنوان یک جن قابل اعتماد در کارگاه سانتا 's است. موفق باشی و خوش بگذرد! کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون.

Share your تحویل کریسمس وروجک tips and tricks!