شیکاگو مسابقه دار و دستههای Game


Loading...
Like48 Dislike17

شیکاگو مسابقه دار و دستههای Description

Rating:   73.85% with 65 votes
شیکاگو مسابقه دار و دستههای - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

به شیکاگو واقعی، یک شهرستان که قوانین توسط باندهای و گانگستر خوش آمدید! در حال حاضر، زمان، زمانی که همه باندهای بیرون می آیند در خیابان ها و برای زنده ماندن به شما نیاز به هر کس شکست است. شخصیت شما می خواهم به بازی و در ماشین سریع خود را انتخاب کنید. شلیک دشمنان شما در راه دیدار خواهد کرد. هدف شما این است برای کشتن همه آنها را و زنده بماند. جمع آوری پاداش های مختلف برای سلامتی، مهمات، و سپر در راه است. سوار امن، در غیر این صورت شما می توانید له، و پس از آن دشمن خود را برنده خواهد شد. اجازه دهید 'ثانیه سوار!

Share your شیکاگو مسابقه دار و دستههای tips and tricks!