پارکینگ مرکزی Game


Loading...
Like9 Dislike5

پارکینگ مرکزی Description

Rating:   64.29% with 14 votes
پارکینگ مرکزی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی ماشین خود را از طریق مرکز در شهر شما. یافتن فضاهای پارکینگ، راه خود را از طریق خیابان های تنگ، خرید اتومبیل های جدید، ایجاد درایو تست با آنها و بسیاری از ویژگی های بیشتر در این بازی پارکینگ جدید و پیچیده به نام Parking.Use مرکزی کلید های arrow به رانندگی ماشین شما.

Share your پارکینگ مرکزی tips and tricks!