گرفتن قاتل Game


Loading...
Like7 Dislike3

گرفتن قاتل Description

Rating:   70% with 10 votes
گرفتن قاتل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

به عنوان یک کارآگاه شما باید به حل حتی به قتل پیچیده ترین. در این بازی بسیار جذاب شما نیاز به درایو و پارک ها، حل سه مورد شدید با درگیر شدن در یک داستان بزرگ، صحبت کردن به مظنون، پیدا کردن سرنخ ها و بازی بسیاری از به چالش کشیدن بازی کوچک. شما باید برای از بین بردن بمب، قطع درختان، شکستن قفل، شکستن را به اتومبیل، از طریق اسناد نگاه و تجزیه و تحلیل سلاح قتل است. همه چیز فقط در یک بازی بسیار سرگرم کننده! لذت بردن از بازی گرفتن قاتل!

Share your گرفتن قاتل tips and tricks!